Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznychFormowanie wtryskowe to jedna z najbardziej wydajnych oraz najczęściej stosowanych metod produkcji skomplikowanych komponentów z tworzyw sztucznych. Formowanie wtryskowe stosuje się do formowania tworzy termoplastycznych i termoutwardzalnych. Technika polega na wtryskiwaniu uplastycznionego tworzywa do formy, w której surowiec następnie zastyga przybierając pożądany kształt. Proces formowania wtryskowego przeprowadza się w specjalnych urządzeniach nazywanych wtryskarkami. Budowa wtryskarki umożliwia ogrzewanie i upłynnienie tworzywa, a następnie jego aplikację. Po napełnieniu formy jest ona odpowiednio chłodzona (w przypadku tworzyw termoplastycznych) lub ogrzewana (w przypadku tworzyw termoutwardzalnych). Budowa wtryskarki wpływa również na stosowane techniki wytrysku. Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych może być wykonywane za pomocą:
  • wtrysku sekwencyjnego,
  • wtrysku wielokomponentowego,
  • wtrysku z doprasowaniem,
  • wtrysku z rozdmuchaniem.

Formowanie wtryskowe - wady i zalety


formowanie wtryskowe Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych cieszy się ogromną popularnością wśród producentów kształtek i komponentów z tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych. Dlaczego? Ponieważ ta metoda produkcji komponentów ma liczne zalety. Wśród najważniejszych wymienia się:
  • wysoką precyzję i estetykę formowania, dzięki czemu formowanie wtryskowe doskonale sprawdza się podczas produkcji skomplikowanych komponentów oraz niewielkich detali,
  • szybkość i wydajność, co czyni formowanie wtryskowe jedną z najbardziej wydajnych metod produkcji na rynku, umożliwiając szybką i sprawną realizację zleceń wysokonakładowych przy zachowaniu precyzji i wysokiej powtarzalności kształtu,
  • ograniczenie kosztów pracy do minimum, dzięki możliwości pełnej automatyzacji sterowania oraz kontroli procesu technologicznego formowania wtryskowego,
  • minimalizowanie zużycia energii, odpadów i emisji związków szkodliwych, co zawdzięczamy wysokiej powtarzalności procesu produkcyjnego,
  • elastyczność produkcji – budowa wtryskarki, jak również specyfika samego procesu produkcyjnego umożliwiają wprowadzenie w procesie zmian, takich jak zmiana koloru czy zastosowanie materiałów o różnych parametrach odporności fizycznej i chemicznej.

A co z wadami? Czy formowanie wtryskowe ma jakieś wady? Główną jest wysoki koszt oprzyrządowania technologicznego (tzw. form wtryskowych), w rezultacie czego formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych nie sprawdza się w przypadku produkcji małych serii wyrobów. Dodatkowo obsługa procesu wymaga zatrudnienia pracowników technicznych o wysokich kwalifikacjach. Takich specjalistów na rynku wciąż nie ma zbyt wielu.